بایگانی ماهانه: سپتامبر 2023

داستان یک گَله اَبر

داستان سنگی که سنگ صبور نبود !

ادامه نوشته »