• اسماعیل فصیح

    این روان شناسی اسماعیل فصیح در دهه چهل تحسین برانگیز است . او در برابر رسانه های آن زمان ننشسته و زندگی را با چشمانش از نزدیگ نگاه کرده است نه از دریچه ی رسانه ، از توی محفل و کافه . برای او تنهایی و ابعاد وجودی انسان همان گونه است که برای صادق هدایت بود . رد پای هدایت را می توان در آثار فصیح دید .

    ادامه نوشته »
  • بزکوهی در تار و پود جاجیم

    باران خواهی بُزِکوهی

  • یک داستان کاملا لطیف در گلخانه

art

آخرین نوشته ها