• دریا و زهر – شوساکو اندو

    یادداشت سانازسیداصفهانی بر کتاب دریا و زهر نوشته ی شوساکو اندو ترجمه مهرداد علی بابایی . این رمان هویت پزشکان جنایتگاری را تشریح می کند که در زمان جنگ جهانی دوم دست به زنده شکافی می زنند .

    ادامه نوشته »
  • پیامبرانِ نوظهورِ اینستاگرامی!

  • بزکوهی در تار و پود جاجیم

    باران خواهی بُزِکوهی

art

آخرین نوشته ها