بایگانی ماهانه: ژانویه 2022

Winter Sleep – خواب زمستانی اثر نوری بیلگه جیلان

یادداشتی بر فیلم خواب زمستانی اثر نوری بلگه جیلان

ادامه نوشته »
بزکوهی در تار و پود جاجیم

باران خواهی بُزِکوهی

داستان زنی به نام رنگین کمان و جاجیم بافی اش

ادامه نوشته »