Blog

آیا نمایش ( بی پدر ) ارزش دیدن دارد ؟

28
آوریل,2017

0

نقد نمایش – بی پدر – نویسنده و کارگردان محمد مساوات

من ترسناک نیستم ، من فقط ترسیده ام !

11
آوریل,2017

0

میس شانزه لیزه رابطه اش را با مرد کلوخ انداز تمام میکند اما . . .

یادداشتی بر داستان ( هارتلی ها ) اثر جان چیور

13
مارس,2017

0

یادداشتی بر داستان هارتلی ها اثر جان چیور

دَلَمه های متحیر

12
مارس,2017

0

نوشته ای برای طراحی مهرداد ختایی

ازکجا به کجا

18
فوریه,2017

0

نمایشگاه ازکجا به کجا کیوریتور سرورش میلانی زاده به روایت سانازسیداصفهانی/نشر ثالث/ گالری نشرثالث

درگذشتِ گذشته !

14
فوریه,2017

0

میس شانزه لیزه مثل همه ی ما ترسی را یدک میکشد که میخواهد با آن رو به رو شود اما . . .

میس شانزه لیزه و گدا

11
فوریه,2017

0

میس شانزه لیزه در حالی که از معبد فرار میکند فریاد کمک سر میدهد .

مرور

9
فوریه,2017

0

خلاصه ی کوتاهی از گفتگو های ساناز سیداصفهانی به روایت تصویر

Elle

30
ژانویه,2017

0

نقد فیلم

بابانوئل و رازِ پوست

24
دسامبر,2016

0

بابانوئل و راز میس شانزه لیزه