بایگانی برچسب: مهرداد ختایی

دَلَمه های متحیر

نوشته ای برای طراحی مهرداد ختایی

ادامه نوشته »

مدال هایی بی آمیغ

کسب مدال اول جایزه ی فیبرنوس ایتالیا . مقام دوم سه سالانه ی چاپ دستی توکیو 2015 توسط مهرداد ختایی

ادامه نوشته »