نامه به صادق هدایت

این چه کاغذی بود قربان‌تان گردم ! عکس را گذاشته بودم دَم کند که با زعفرانِ تبریکِ میلاد با سعادتتان پرده‌برداری کنم ، خُمِ رنگرزی که نیست ، بحث بحثِ تکنولوژی و احضار رنگ و ریخت و قیافه‌ی جمالات و وجنات شما و من است . نفرمایید سر جدتان ، گله نکنید.شما که بهتر از من میدانید فشار من دست شماست و همچنین قلاده‌ی تپش‌های قلبم . حاشیه نروم، عکس ما در یک عکاسخانه‌ی پیزوری درست ظاهر نشد و لَمبر داد و قناس از آب درآمد. دروغ به عرضتان رساندند. این یاوه گویان که پشت سر من به شماحرف میزنند کمر همت بسته اند تا مرا از چشم مبارکتان بیاندازند.این پفیوزان چشم ندارند ببینند من و شما به هم کشش داریم و با هم عکس هم میاندازیم .بخیلند و آتش بیار معرکه، شماچراحرفشان را باور کردید؟شماکه میدانید در این قرن چهارمیخ شده‌ی در هم رفتگی کواکب آسمانی من با کسی راندوو نمیگذارم ، نشسته م توی داستانهایم پرسه میزنم شما هم که صاحب نظرید هی به هنرنمایی‌های ما ایراد میگیرید، ما هم ایرادهایتان را تاج سر میکنیم ، رواست قهر ورچسونده ما را توی کافه متصور شوید که بایک مردی نشسته دل و قلوه میدهیم؟اشتباه به عرضتان رساندند. دستور داده دهان همه شان را سنگ بریزندو سپس بخیه کنند تا بفهمند پاداش کلوخ انداز چیست! عکس را الساعه چاپ کرده توی تنور اینستا میزنم که عالم گیرشود.تا این نامه برسد دست شما خودم رسیده‌ام بلادکفر ور دلتان تا ببینید توی ملغمه ویروس هم دست از سر همایونی تان بر نمیدارم. —— «این داستان من بود بلکه مقبول بیفتد. تصدقتان شوم نمیدانم چطور میلادتان را باید تبریک گفت. عکس هم دوخت و دوز است ، اصطلاحا کلاژ است . از شما چه پنهان عاشقتان گشته‌ام جسارتم را ببخشید»

#میس شانزه لیزه

ساناز سیداصفهانی

درباره ساناز سید اصفهانی

متولد 14 . 9 . 1360 در تهران ، از سن پنج سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد و بعد به مدرسه ی هنر و ادبیات ِ صدا و سیما رفت . ساز تخصصی او پیانو بود که به صلاحدید خانواده از ادامه ی تحصیل در این رشته به صورت تخصصی منصرف شد و وارد رشته ی ریاضی فیزیک شد و پیانو را در کنار درس با اساتید مجرب به صورت خصوصی فرا گرفت . او دارای مدرک انیمیشن کامپیوتری از مجتمع فنی تهران میباشد و همزمان با تحصیل و کار در این رشته وارد دانشگاه سوره ی تهران شد و در رشته ی تئاتر ، گرایش ادبیات دراماتیک تحصیل کرد . همزمان با ورود به دانشگاه شروع به همکاری با مطبوعات شد . او با روزنامه هایی چون همشهری ، همشهری مناطق ، اعتماد ، اعتماد ملی ، شرق ، تهران امروز ، فرهیختگان و ماهنامه ی ادبی گلستانه ، مجله ی نقش آفرینان ، ماهنامه ی رودکی و سینما- چشم ( روح سرگردان موزه سینما )، ماهنامه ی سیاسی فرهنگی دنیای قلم . . . همکاری کرده است .