بایگانی برچسب: ساناز سیداصفهانی میس شانزه لیزه

وقتی دنیا با من ملال آور شود .

اندر جواب تو ملالی و بس !

ادامه نوشته »